Congratulations to the graduates at Dr Du Education for their excellent achievements in HSC 2018!
Our sincerest gratitude to all students and parents for their unwavering effort and support!
INFO CLOSE

2018 HSC Results Header Graphic

Your text here.

INFO CLOSE

2018 HSC Results Header Graphic

INFO CLOSE

2018 HSC Results Header Graphic

Your text here.

INFO CLOSE

2018 HSC Results Header Graphic

Top Ranked in Subjects

Dr Du Award
Phillip Liang 1st in NSW Mathematics Extension 2 $3000
Issac Greene 3rd in NSW Mathematics Extension 2 $2600
Andrew Xu 5th in NSW Mathematics Extension 2 $2200
Ivan Shen 7th in NSW Mathematics Extension 2 $1800
Jenny Chen 3rd in NSW Mathematics Extension 1 $1600
Charlie He 4th in NSW Mathematics Extension 1 $1200
Aidan Coughlan 9th in NSW Mathematics Extension 1 $500
Faybian Chow 10th in NSW Mathematics Extension 1 $500
Jessica Qiao 3rd in NSW Advanced Mathematics $800
Christina Li 4th in NSW Advanced Mathematics $600
Jadon Yang 4th in NSW Advanced Mathematics $600
Aileen Wang 13th in NSW Advanced Mathematics $200
Claire Shi 14th in NSW Advanced Mathematics $200

Outstanding ATAR

Dr Du Award
Daphne Zhang 99.95 $300
Emily Shen 99.95 $300
Ethan Tan 99.95 $300
Helen Zhang 99.95 $300
Ivan Shen 99.95 $300
Jessica Wei 99.95 $300
Jiaying Chen 99.95 $300
Louise Cai 99.95 $300
Phillip Liang 99.95 $300
Salina Ai 99.95 $300
Timothy Guirguis 99.95 $300
Aland Goran 99.90 $200
Albert Fung 99.90 $200
Brian Feng 99.90 $200
Brian Su 99.90 $200
Daniel Selvadurai 99.90 $200
Jay Patel 99.90 $200
Jiayi Zhang 99.90 $200
Kaitlin Zhong 99.90 $200
Kevin Tong 99.90 $200
Leo Zhang 99.90 $200
Matthew Tang 99.90 $200

Aiden Coughlan 100
Aileen Wang 100
Charlie He 100
Daphne Zhang 100
E-Young Khoo 100
Faybian Chow 100
Jenny Chen 100
Jessica Qiao 100
Jiaying Chen 100
Louise Cai 100
Matthew Tang 100
Patrick Wu 100
Phillip Liang 100
Roy Wu 100
Alana Xu 99
Aland Goran 99
Albert Fung 99
Amy You 99
Andrew Xu 99
Anthony Liao 99
Cindy Purvis 99
Daniel Selvadurai 99
Danny Jiang 99
Frances Yu 99
Grace Peng 99
Isaac Greene 99
Ivan Shen 99
Jacky Jiang 99
Jagath Narayan 99
James Yang 99
Jiayi Zhang 99
Jimmy Chen 99
Joshua Qiu 99
Justin Phung 99
Kevin Court 99
Lenny Han 99
Louie Luo 99
Marten Deng 99
Roger Huang 99
Sahil Kharwadkar 99
Tim Fan 99
Vicki Vuong 99
William Hou 99
Yon Su 99
Amanda Qiu 98
Ananya Deshpande 98
Angela Dai 98
Bill Wang 98
Brendan Tay 98
Brittany Li 98
Chloe Liu 98

Claire Shi 98
Diana Chen 98
Emily Shen 98
Emily Qinyi Weng 98
Grace Zhu 98
Harrison Lin 98
Harry Vye 98
Jason Tian 98
Joanna Huang 98
Joe Wang 98
Jovial Zheng 98
Karen Zhang 98
Karina Lee 98
Kenny Yu 98
Kornpol Suriyophasakon 98
Leon Li 98
Lydia Wibawa 98
Max Wang 98
Merry Chu 98
Moniq Wever 98
Nicholas Lee 98
Oscar Chong 98
Richard Zhang 98
Samuel Xu 98
Sandra Salib 98
Sarah Wu 98
Sunny Guan 98
Thomas Jiang 98
Victor Choh 98
Vivian Xiao 98
William Chen 98
William Jiang 98
Winnie Qiao 98
Yatharth Raval 98
Yi Carlin Chen 98
Ziyan Ma 98
Adam Feng 97
Angeline Kavitha Sathiakumar 97
Anna Ho 97
Annie Feng 97
Benjamin Wang 97
Bethany Zhuang 97
Bill Chen 97
Calvin Do 97
Claudia Shen 97
Geoffrey Lee 97
James Cole 97
Jonathan Zhang 97
Joshua Heckenberg 97
Kanishaa Subhaharan 97
Katelyn Zhang 97

Kelly Chu 97
Kelly Zhou 97
Kevin He 97
Lingyu Wong 97
Loncus Zhao 97
Mahdi Alam 97
Nelson Zeng 97
Oscar Chen 97
Rowena Tan 97
Rui Zhang 97
Sophie Shao 97
Susanna Song* 97
Tim Wang 97
Valerie Bao* 97
Yijun Zhou 97
Yurou Fu 97
Aditya Shivarudraiah 96
Caleb The-Tjoean 96
Carolyn Jin 96
Daniel Bounitch 96
Daniel Forrest 96
Daniel Ma 96
Edward Heaney 96
Jason Sim 96
Jeremy Zhang 96
Jessica Chan 96
Joseph Opferkuch 96
Kai Huang 96
Karen Lau 96
Kevin Wang 96
Michelle Jiang 96
Nicholas Rewell 96
Olivia Hsu 96
Patrick Lu 96
Peter Alan* 96
Raymond Tan 96
Richard Zhong* 96
Shirley Yin 96
Victoria M.* 96
Vicky Chen 96
Christopher Wu 95
Harjas Ahuja 95
Julia T.* 95
Kenneth Lu 95
Martina Ho 95
Raunak Bhatia 95
Richard Zhou 95
Sampson Xie 95
Stanley Zhang 95
Steven Li 95
Timothy Li 95

Phillip Liang 100
Andrew Xu 99
Isaac Greene 99
Ivan Shen 99
Bill Wang 98
James Yang 98
Louise Cai 98
Salina Ai 98
Sunny Guan 98
Brian Feng 97
Brian Su 97
Christopher Shen 97
Daphne Zhang 97
Jagath Narayan 97
Jenny Chen 97
Jiayi Zhang 97
Jiaying Chen 97
Kevin Tong 97
Leon Li 97
Louie Luo 97
Matthew Tang 97
Roy Wu 97
Cindy Purvis 96
Daniel Forrest 96
Danny Jiang 96
Frances Yu 96
Harry Vye 96
Jacky Jiang 96
Joanna Huang 96
Joe Wang 96
Kevin Court 96
Lenny Han 96
Loncus Zhao 96
Merry Chu 96
Patrick Lu 96
Sahil Kharwadkar 96
Yon Su 96
Aidan Coughlan 95

Anna Ho 95
Daniel Selvadurai 95
Anthony Liao 95
Emily Qinyi Weng 95
Helen Zhang 95
Helena Huang 95
James Fang 95
Jessica Wei 95
Joshua Heckenberg 95
Justin Phung 95
Leo Zhang 95
Lingyu Wong 95
Mohan Huang 95
Nelson Zeng 95
Olin Gao 95
Vicki Vuong 95
William Hou 95
Yatharth Raval 95
Ziyan Ma 95
Adam Feng 94
Alana Xu 94
Aland Goran 94
Albert Fung 94
Amanda Qiu 94
Benjamin Wang 94
Calvin Do 94
Cathleen Li 94
Chloe Liu 94
Claudia Shen 94
Geoffrey Lee 94
Grace Peng 94
Harrison Lin 94
Jason Tian 94
Jay Patel 94
Jimmy Chen 94
Joseph Opferkuch 94
Kanishaa Subhaharan 94
Katelyn Zhang 94

Kelly Chu 94
Kevin Wang 94
Lydia Wibawa 94
Max Wang 94
Melissa Qiu 94
Rebecca Zou 94
Roger Huang 94
Theodore Pericleous 94
Tim Fan 94
Vicky Xu* 94
Wanda Kuai 94
Winnie Qiao 94
Amy You 93
Angela Dai 93
Bill Chen 93
Brittany Li 93
Christopher Wu 93
Cheryl Ho* 93
Daniel Ma 93
Dannyn Chen 93
Diana Chen 93
Edward Xu 93
Faybian Chow 93
Hannah Ma 93
Jonathan Zhang 93
Joshua Qiu 93
Karen Lau 93
Karen Zhang 93
Kornpol Suriyophasakon 93
Mahdi Alam 93
Peter Alan* 93
Richard Zhang 93
Richard Zhou 93
Thomas Jiang 93
Valerie Bao* 93
Vicky Chen 93
William Jiang 93
Yi Carlin Chen 93

Aileen Wang 100
Christina Li 100
Claire Shi 100
Emily Shen 100
Jadon Yang 100
Jessica Qiao 100
Kevin Court 100
Patrick Wu 100
E-Young Khoo 99
Grace Zhu 99
Roy Wu 99
Susanna Song* 99
Victor Choh 99
Ananya Deshpande 98
Jenny Chen 98
Bruno Wu 97
Caleb The-Tjoean 97
Edward Heaney 97

Jason Yip 97
Kai Huang 97
Kevin Wu 97
Michelle Jiang 97
Moniq Wever 97
Olivia Hsu 97
Sandra Salib 97
William Chen 97
Amanda Yao 96
Chelsea Baek 96
Martin Li 96
Richard Zhong* 96
Wendy Lin 96
Emily Zhang 95
Gordon Wu 95
Nicholas Rewell 95
Oscar Chong 95
William Gao 95

Aarthi Muvra 94
Alex Guan 94
Alvin Zhang 94
Ashwin Muthayya 94
Jason Wei 94
Gene Choi 93
Nareuchaya Karoonuthaisiri 93
Nathan Vu 93
Isabelle Laxamana 92
Catherine Tran 90
Sally Tran 90
Catherine Gu 90+
Cathy Ma 90+
Jane Lee 90+
Niki Ma 90+
Richard Zhou 90+

Timothy Guirguis 95
Leo Liu 93
Lydia Wibawa 93
Mary Wu* 93
Julie Bishay 92
Diana Chen 91
Jason Tian 91
Yi Carlin Chen 91
Annie Feng 90
Grace Peng 90
Helena Huang 90

Madeline Wang 90
Faybian Chow 90+
Helen Shen 90+
Karen Zeng 90+
Monica Said 90+
Vivian Fan 90+
Wilson Tang 90+
Isaac Greene 95
Jason Tian 95
Mina Saweris 93
Jerry Du 93

Leo Liu 93
Vicky Chen 92
Helena Huang 91
Henry Huang 91
Lydia Wibawa 91
Mary Saweris 91
Daniel Guirguis 90
Grace Peng 90
Kai Huang 90
Rose Bao 90
Yi Carlin Chen 90

Daphne Zhang 99.95
Emily Shen 99.95
Ethan Tan 99.95
Helen Zhang 99.95
Ivan Shen 99.95
Jessica Wei 99.95
Jiaying Chen 99.95
Louise Cai 99.95
Phillip Liang 99.95
Salina Ai 99.95
Timothy Guirguis 99.95
Aland Goran 99.90
Albert Fung 99.90
Brian Feng 99.90
Brian Su 99.90
Daniel Selvadurai 99.90
Jay Patel 99.90
Jiayi Zhang 99.90
Kaitlin Zhong 99.90
Kevin Tong 99.90
Leo Zhang 99.90
Matthew Tang 99.90
Jagath Narayan 99.85
James Yang 99.85
Justin Phung 99.85
Roy Wu 99.85
Vicky Xu* 99.85
Yon Su 99.85
Angela Dai 99.80
Anthony Liao 99.80
Arunan Srirengan 99.80
Cathleen Li 99.80
Melissa Qiu 99.80
Sahil Kharwadkar 99.80
Frances Yu 99.75

Jacky Jiang 99.75
James Fang 99.75
Jenny Chen 99.75
Andrew Xu 99.70
Bill Chen 99.70
Daniel Forrest 99.70
Danny Jiang 99.70
Hannah Ma 99.70
Katelyn Zhang 99.70
Kevin Court 99.70
Amy You 99.65
Edward Heaney 99.65
Kelly Chu 99.65
Susanna Song* 99.65
Theodore Pericleous 99.65
Bill Wang 99.60
Louie Luo 99.60
Nicholas Lee 99.60
Anna Ho 99.55
Charlie He 99.55
Max Wang 99.55
Mohan Huang 99.55
Karina Lee 99.50
Kevin Wang 99.50
Lydia Wibawa 99.50
Olin Gao 99.50
Patrick Lu 99.50
William Hou 99.50
Alana Xu 99.45
Calvin Do 99.45
Helena Huang 99.45
Richard Zhang 99.45
Yatharth Raval 99.45
Brittany Li 99.40
Isaac Greene 99.40

Leo Liu 99.40
Ziyan Ma 99.40
Annie Feng 99.35
Amanda Yao 99.30
Joanna Huang 99.30
Yi Carlin Chen 99.30
Brendan Ye 99.25
Chloe Liu 99.25
Faybian Chow 99.25
Sunny Guan 99.25
Christopher Shen 99.20
Joshua Qiu 99.20
Lingyu Wong 99.20
Thomas Jiang 99.20
Valerie Bao* 99.20
Yurou Fu 99.20
Harry Vye 99.15
Jeremy Zhang 99.15
Peter Alan* 99.15
Yijun Zhou 99.15
Cheryl Ho* 99.10
Jason Tian 99.10
Edward Xu 99.05
Geoffrey Lee 99.05
Joe Wang 99.05
Marten Deng 99.05
Will Zhang 99.05
Aditya Shivarudraiah 99.00
Connie Bai* 99.00
Lenny Han 99.00
Monica Said 99+
Sampson Xie 99.00
Wanda Kuai 99.00

Results current to 23/12/2018